REFERENČNA LISTA

Naziv naloge / kratek opis del: Naročnik:
IZDELAVA VLOGE ZA PRIDOBITEV OVD EKO-TEH D.O.O.
IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI SAUBERMACHER & KOMUNALA MURSKA SOBOTA
UVAJANJE SISTEMA RAVNANJA Z ODPADKI V MOBITELU MOBITEL
IZDELAVA NGO ZA LMK D.O.O. LMK D.O.O.
SVETOVANJE PRI VZPOSTAVLJANJU SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM V DOMU STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO-ZAČETNE AKTIVNOSTI DSO KRŠKO
SVETOVANJE PRI VZDRŽEVANJU SRO V UNITECH UNITECH
IZVEDBA SEMINARJA OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV ODPADKOV-NOVOSTI SIQ LJUBLJANA
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA NOTRANJIH PRESOJEVALCEV SRO V ISKRI AVTOELEKTRIKI SIQ LJUBLJANA
IZVEDBA TEČAJA ZA VODILNE PRESOJEVALCE SRO PO ISO 14001 SIQ LJUBLJANA
IZVEDBA PREDAVANJA "NOVOSTI ZVO IN PODZAKONSKIH AKTOV" SIQ Ljubljana
REVIZIJA PVO ZA LUŽILNO KAD 3 V ACRONI JESENICE PLAMING (ACRONI JESENICE)
IZVEDBA SEMINARJA "GOSPODARJENJE Z ODPADKI V ZDRAVSTVU" SIQ Ljubljana
IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI V UKC MARIBOR UNIVERZITETNI LINIČNI CENTER MARIBOR
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM V GEOPLIN PLINOVODI GEOPLIN-PLINOVODI 
SVETOVANJE PRI VZDRŽEVANJU SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM V STORKOM ŠTORE STORKOM D.O.O.
SVETOVANJE PRI VZPOSTAVLJANJU SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM V SISTEMU MERCATOR-OCENA ZAČETNEGA STANJA MERCATOR D.D.
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA AVT MERLAK D.O.O. AVTO MERLAK
STALNO IZVAJANJE NALOG POOBLAŠČENCA ZA VARSTVO OKOLJA  AKUBAT d.o.o.
REVIZIJA PVO ZA ŠIRITEV KAMNOLOMA SUHOR BEGRAD d.o.o.
SVETOVANJE MESTNI OBČINI MB PRI UVAJANJU SISTEMA EMAS MESTNA OOBČINA MARIBOR
IZVEDBA PREDAVANJ V OVIRU SISTEMA EKOPROFIT MOM
SVETOVANJE PRI IZVAJANJU SITEMA RAVNANJA Z OKOLJEM V SENG SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA
IZVEDBA SEMINARJA "ZELENA NABAVA" SIQ Ljubljana
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA AVTOSERVIS KRŽIČ AVTOSERVIS KRŽIČ, Vrhnika
REVIZIJA PVO ZA NAKUPOVALNI CENTER V NOVI GORICI PROJEKT NOVA GORICA
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA AVTOTRADE  AVTOTRADE d.o.o, Sinja Gorica
IZVEDBA SEMINARJA "GOSPODARJENJE Z ODPADKI V ZDRAVSTVU" SIQ Ljubljana
IZDELAVA STROKOVNE OCENE ZA PREDELAVO KOVINSKIH ODPADKOV DEKOTAN D.O.O.
IZOBRAŽEVANJE V OKVIRU TEČAJA ZA VODILNE PRESOJEVALCE PO ISO 14001-2004 SIQ Ljubljana
SVETOVANJE PRI UVAJANJU SRO IN IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA SIQ-BIRA BIHAĆ
IZVEDBA SEMINARJA "EKONOMSKI UČINKI VARSTVA OKOLJA" SIQ Ljubljana
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI LJUBLJANSKE MLEKARNE
STALNO SVETOVANJE OZS ZA PODROČJE VARSTVA OKOLJA OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA DOM IDILA DOM STAREJŠIH "IDILA"
REVIZIJA PVO ZA PETROL LENDAVA MOP-ARSO
IZDELAVA STROKOVNE OCENE O VPLIVIH NA OKOLJE ZA KOGENERACIJO ZA ENERGETIKO STARI TRG ENERGETIKA STARI TRG PRI LOŽU
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI DOM STAREJŠIH MENGEŠ
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA NOTRANJIH PRESOJEVALCEV LJUBLJANSKE MLEKARNE
SVETOVANJE PRI UVAJANJU SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM (ISO 14001) ELEKTRO MARIBOR
IZDELAVA STROKOVNE OCENE O VPLIVIH NA OKOLJE ZA KOGENERACIJO ZA UNILES  MEDIAFOND d.o.o.
IZVEDBA PREDAVANJA "NOVOSTI ZVO-1 IN PODZAKONSKIH AKTOV" SIQ Ljubljana
IZDELAVA STROKOVNE OCENE O VPLIVIH NA OKOLJE ZA KOGENERACIJO V IC MARLES MAR-LES ENERGETIKA 
IZDELAVA POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE ZA SKLADIŠČE INFEKTIVNIH ODPADKOV PINUS TKI D.D.
IZVEDBA PREDAVANJA "OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV ODPADKOV" SIQ 
IZDELAVA POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE ZA ČISTILNE NAPRAVE TAB D.D.
IZDELAVA OCENE O VPLIVIH NA OKOLJE ZA SKLADIŠČE "ITAK" LJ TAB D.D.
IZDELAVA OCENE O VPLIVIH NA OKOLJE ZA KOGENERACIJO V ŠD TOMI ECO POWER CEA
IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZN ZA PI COLOR COLOR MEDVODE
STALNO OKOLJSKO SVETOVANJE V OKVIRU SISTEMA EKOPROFIT KLINIČNI CENTER MB, IMPOL, MESSER, CARRERA, MB TRŽNICE, POGREBNO PODJETJE, GOKOP,
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA "OBVLADOVANJE OKOLJSKE ZAKONODAJE" V OKVIRU TEČAJA ZA VODILNE PRESOJEVALCE PO ISO 14001-2004 SIQ Ljubljana
IZVEDBA PREDAVANJA "DOLŽNOSTI POVZROČITELJEV OBREMNJEVANJA OKOLJA" OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE OE MARIBOR
SVETOVANJE PRI UVAJANJU SISTEMA RAVNJA Z OKOLJEM IN PRIPRAVI VLOGE ZA OVD V SISTEMU LJUBLJANSKIH MLEKARN (IPPC) LJUBLJANSKE MLEKARNE
SVETOVANJE IN POMOČ PRI UPRAVNIH POSTOPKIH ZA IZGRADNJO CENTRA ZA PREDELAVO GRADBENIH ODPADKOV JKP NIGRAD MARIBOR
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA PREDELAVO GRADBENIH ODAPDKOV JKP NIGRAD MARIBOR
UVJANJE SISTEMA ISO 14001-2004 V ELEKTROMARIBOR ELEKTROMARIBOR 
IZVEDBA DELAVNICE: "Izdelava Načrta gospodarjenja z odpadki" SIQ Ljubljana
SVETOVANJE IN POMOČ PRI REŠEVANJU PROBLEMATIKE ZBIRANJA IN PREDELAVE ODPADKOV V LETNIK- SAUBERMACHER LENART LETNIK- SAUBERMACHER d.o.o., LENART
SVETOVANJE IN POMOČ PRI IZDELAVI PRIJAVE ZA PRIDOBITEV OVD (IPPC) ZA LEPENKA PREVALJE IN TRŽIČ LEPENKA PREVALJE, LEPENKA TRŽIČ
STROKOVNA OCENA ZA UVEDBO KOGENERACIJE V LEPENKI TRŽIČ LEPENKA TRŽIČ, ECOPOWER Maribor
IZVEDBA PREDAVANJA "NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI" E-NET Ljubljana, KOVA Celje
SVETOVANJE IN POMOČ PRI IZDELAVI PRIJAVE ZA PRIDOBITEV OVD (IPPC) ZA SAUBERMACHER&KOMUNALA MS SAUBERMACHER&KOMUNALA MURSKA SOBOTA
SVETOVANJE IN POMOČ PRI REŠEVANJU PROBLEMATIKE VAROVANJA OKOLJA S POUDARKOM NA ODPADKIH V PUP SAUBERMACHER VELENJE PUP SAUBERMACHER d.o.o., VELENJE
IZVEDBA DELAVNICE "GOSPODARJENJE Z ODPADKI" V OKVIRU EKOPROFIT CPC AVSTRIJA, MESTNA OBČINA MARIBOR
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA NOVO TOVARNO PAPIRJA PALOMA-HORGEN d.o.o. PALOMA-HORGEN d.o.o.
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA REKONSTRUKCIJO SEŽIGALNICE ODAPDKOV TKI PINUS d.d.
SVETOVANJE V OKVIRU EKOPROFIT (Pogrebno podjetje Maribor, Tržnica Maribor, MESSER Ruše, OPTIL Ormož, GOKOP Kungota, IMPOL Slovenska Bistrica) CPC AVSTRIJA, MESTNA OBČINA MARIBOR
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA: Gospodarjenje z odpadki in pravni vidiki varstva okolja ROTOMATIKA Idrija
IZVEDBA DELAVNICE "PRAVNI VIDIKI" V OKVIRU EKOPROFIT CPC AVSTRIJA, MESTNA OBČINA MARIBOR
IZVEDBA DELAVNICE:Izdelava Načrta gospodarjenja z odpadki SIQ Ljubljana
REVIZIJA PVO ZA DEPONIJO DOB PRODNIK Domžale
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA: Gospodarjenje z odpadki in pravni vidiki varstva okolja PREMOGOVNIK VELENJE
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA IZGRADNJO CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI EKO-LES, Ptuj
STROKOVNA OCENA ZA VOZILO ZA ZBIRANJE ODPADKOV PUP-SAUBERMACHER d.o.o., Velenje
POROČILO O OKOLJSKI PRIMERNOSTI INVESTICIJE (DOGRADITEV ČN ZA ODPADNE VODE) ZA PAPIRNICO VEVČE E-NET Ljubljana (EBRD)
STROKOVNA OCENA ZA VOZILO ZA ZBIRANJE ODPADKOV SAUBERMACHER&KOMUNALA MURSKA SOBOTA
STROKOVNA OCENA ZA UVEDBO KOGENERACIJE BELINKA, Ljubljana
STROKOVNA OCENA ZA VOZILO ZA ZBIRANJE ODPADKOV LETNIK-SAUBERMACHER d.o.o., Lenart
STROKOVNA OCENA ZA REKONSTRUKCIJO BAZENOV v AC Ježica GPL Ljubljana, ECOPOWER Maribor
STROKOVNA OCENA ZA UVEDBO KOGENERACIJE v AC Ježica GPL Ljubljana, ECOPOWER Maribor
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA: Gospodarjenje z odpadki in pravni vidiki varstva okolja METAL, Ravne na Koroškem
STROKOVNA OCENA ZA RAVNANJE Z ODADKI Zvonko JEREB, Dovje
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA RAZŠIRITEV PROIZVODNJE ZA PREDELAVO ODPADNE PLASTIKE OMAPLAST Grosuplje
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA: Ravnanje s kuhinjskimi odpadki  SIQ Ljubljana
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA: Novi zakon o varstvu okolja SIQ Ljubljana
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA: Zakonodaja EU o ravnanju z električnimi odpadki–WEEE SIQ Ljubljana
VODENJE DELAVNIC: IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI  SIQ Ljubljana
STROKOVNA OCENA ZA PREDELAVO GRADBENIH ODPADKOV MO MURSKA SOBOTA
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA RAZŠIRITEV CENTRA ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI LETNIK-SAUBERMACHER LENART
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA ZAVOD HRASTOVEC-TRATE ZAVOD HRASTOVEC-TRATE, Hrastovec
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA M SODARSTVO M SODARSTVO Ljutomer
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA BS Lenart INTERINA d.o.o. Ljubljana
IZDELAVA STROKOVNE OCENE ZA REGALNO SKLADIŠČE PINUS d.o.o., Rače
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA: Gospodarjenje z odpadki in pravni vidiki varstva okolja ŽITO Ljubljana
IZDELAVA NAVODIL ZA RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI LETNIK-SAUBERMACHER Lenart
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI. MUHOVC d.o.o., Radovljica
VODENJE DELAVNIC: IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI  SIQ Ljubljana
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA AVTOHIŠO HVALEC AVTOHIŠA HVALEC, Kidričevo
IZDELAVA POSLOVNIKA O ODLAGANJU ODPADKOV ZA DEPONIJO PUCONCI SAUBERMACHERKOMUNALA MURSKA SOBOTA
IZDELAVA NAČRTA RAVNANJA Z ODPDKI ZA DEPONIJO PUCONCI SAUBERMACHERKOMUNALA MURSKA SOBOTA
SVETOVANJE V OKVIRU SISTEMA EKOPROFIT ZA PODROČJE VARSTVA OKOLJA ZA TDR METALURGIJA RUŠE,VESNA MARIBOR, W&G MARIBOR, VGP DRAVA PTUJ, GORENJE-MARLES MARIBOR,  MESTNA OBČINA MARIBOR, CPC AVSTRIJA
IZVEDBA PREDAVANJA "VARSTVO OKOLJA V PRAKSI" ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL TRGOVINSKE, EKONOMSKE IN UPRAVNO-ADMINISTRATIVNE USMERITVE (poudarek:na odpadkih, embalaži) MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT–CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
IZVEDBA PREDAVANJA »SISTEM EKOPROFIT« NA KONFERNECI O OKOLJSKEM MANAGEMENTU, PORTOROŽ 2002 GOSPODARSKI VESTNIK-IZOBRAŽEVANJE
IZVEDBA PREDAVANJA »OKOLJSKI PREDPISI V REPUBLIKI SLOVENIJI« V OKVIRU EKPROFIT  CPC AVSTRIJA, MESTNA OBČINA MARIBOR
IZVEDBA PREDAVANJA »GOSPODARJENJE Z ODPADKI« V OKVIRU EKPROFIT  CPC AVSTRIJA, MESTNA OBČINA MARIBOR
IZDELAVA INDIKATORJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZA MESTNO OBČINO MARIBOR MESTNA OBČINA MARIBOR
IZVEDBA PREDAVANJA IN DELAVNICE »RAVNANJE Z ODPADKI IN ODPADNIMI VODAMI V GOSTINSKI DEJAVNOSTI« SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA IZGRADNJO SKLADIŠČA GRAMOZA V IGM ZAGORJE  IGM ZAGORJE d.d., Zagorje
STROKOVNA OCENA O VPLIVIH NA OKOLJE ZA AVTOMATSKO DOZIRANJE Al PRAHU V SIPOREX-u TLG  SIPOREX TLG d.d., Loke pri Zagorju
STROKOVNA OCENA O VPLIVIH NA OKOLJE ZA PREDELAVO NENEVARNIH ODPADKOV V LENARTU  LETNIK-SAUBERMACHER d.o.o., Lenart
IZDELAVA STROKOVNE OCENE O VPLIVIH NA OKOLJE ZA TOVARNO EKSTRAKTOV v Markovcih  VITIVA d.o.o., Markovci
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU ŠOLANJA NA ÖKOAKADEMIE Graz-Avstrija -PRAVNA UREDITEV PODROČJA VARSTVA OKOLJA  MOM–Zavod za varstvo okolja Maribor,CPC AVSTRIJA
SVETOVANJE PRI VPISU V EVIDENCO PREVOZNIKOV ODPADKOV ZA EKO-TEH  EKO-TEH Gregor Jankovec s.p., Polhov Gradec
SVETOVANJE PRI RAVNANJU Z ODPADKI IN UREDITVI SKLADIŠČ V KOPITARNI SEVNICA  Kopitarna Sevnica d.d., Sevnica
VODENJE DELAVNIC: IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI  SIQ Ljubljana
SVETOVANJE IN POMOČ PRI IZDELAVI POSLOVNIKOV ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV V NOVOLITU  Novolit d.o.o., Nova Vas
SVETOVANJE IN POMOČ PRI REŠEVANJU PROBLEMATIKE VAROVANJA OKOLJA S POUDARKOM NA ODPADKIH V OMV ISTRABENZ  OMV Istrabenz d.o.o., Koper
IZDELAVA POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE OBSTOJEČIH IN NOVIH OBJEKTOV V TAB d.d.-Žerjav (sodelava) TAB d.d., Mežica
IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA: RAVNANJE Z ODPADKI (S POUDARKOM NA EMBALAŽI) V ŠOLAH  SREDNJA ŠOLA ZA TRGOVINSKO DEJAVNSOT Maribor
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA IZGRADNJO REKUPERATORJA V SEŽIGALNICI ODPADKOV V PINUS d.d. (sodelava) PINUS TKI d.d., Rače
IZVEDBA PREDAVANJA »PRAVNI PREDPISI IN RAVNANJE Z ODPADKI V RS« SIQ-SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Ljubljana
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA IZGRADNJO OBRATA ZA RECIKLAŽO ORGANSKIH TOPIL V PINUS d.d. (sodelava) PINUS TKI d.d., Rače
VODENJE DELAVNICE: RAVNANJE Z ODPADKI IN IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI V ALUSUISSE KOPER TOMOS-ALUSUISSE Koper
POMOČ IN SVETOVANJE PRI IZDELAVI NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI IN REŠEVANJU PROBLEMATIKE RAVNANJA Z ODPADKI ZA ETI IZLAKE  ETI ELEKTROELEMENT d.d., Izlake
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA REKONSTRUKCIJO PROIZVODNJE FORMALDEHIDA IN IZGRADNJO PREČRPALIŠČ V OE PETROKEMIJA (soizdelava) Nafta Lendava d.o.o., Lendava
POMOČ PRI IZDELAVI NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA PALOMO TOVARNO LEPENKE CERŠAK d.d.  Paloma Tovarna lepenke Ceršak d.d., Ceršak
POMOČ PRI IZDELAVI NAČRTA RAVNANJA Z ODPADKI ZA PALOMO TOVARNO LEPENKE CERŠAK d.d.  Paloma Tovarna lepenke Ceršak d.d., Ceršak
SVETOVANJE PRI UREDITVI PROBLEMATIKE VARSTVA OKOLJA V TOVARNI SLADKORJA ORMOŽ  Tovarna sladkorja d.d., Ormož
POMOČ PRI IZDELAVI NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA TOVARNO SLADKORJA  Tovarna sladkorja d.d., Ormož
STROKOVNA OCENA VPLIVOV NA OKOLJE ZA OBRAT PREDELAVE POMIJ LETNIK-SAUBERMACHER  Letnik-Saubermacher d.o.o, Lenart
POMOČ PRI IZDELAVI NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA PODJETJE PETROL  Petrol d.d., Ljubljana
SVETOVANJE PRI UREJANJU SKLADIŠČENJA NEVARNIH KEMIKALIJ ZA KONCERN AVTOTEHNA  Avtotehna d.d., Ljubljana
POMOČ PRI IZDELAVI NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA KONCERN AVTOTEHNA  Avtotehna d.d., Ljubljana
PREGLED IN DOPOLNITEV TEHNOLOŠKEGA DELA PROJEKTA LOKALNO ODSESOVANJE IN PREZRAČEVANJE, PLINSKA INSTALACIJA, KOMPRIMIRAN ZRAK, VODOVODNA INŠTALACIJA,  M.P.P. LIVARNA d.o.o. Maribor
POROČILO O VPLIVIH NAOKOLJE ZA RAZŠIRITEV IN SANACIJO DEPONIJE PUCONCI IN IZGRADNJO ZBIRNO-SORTIRNEGA CENTRA ZA ODPADKE PUCONCI d.o.o.,(sodelava)  ING EKO Murska Sobota
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA IZGRADNJO REKUPERATORJA TOPLOTE V SEŽIGALNI NAPRAVI V PINUS d.d.  PINUS, Rače
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA OBJEKT RAVNANJA Z ODPADKI EKO LES V KIDRIČEVEM (sodelava) EKO-LES, Ptuj
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA PODJETJE PALOMA,  PALOMA, Sladkogorska tovarna papirja d.o.o., Sladki Vrh
IZDELAVA NAČRTA GOSPODARJENJA Z ODPADKI ZA PODJETJE M.P.P. TEHNOLOŠKA OPREMA  M.P.P. TEHNOLOŠKA OPREMA, Maribor
     IZVEDENI CERTIFIKACIJSKI PREGLEDI (ENIVIRONMENTAL AUDITS) V:

MOPE–ARSO (Ljubljana in Maribor), HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE (Ljubljana, Maribor, Velenje), KEMIJSKI INŠTITUT Ljubljana, LIPA (Ajdovščina in Maribor), ELEKTRO Ljubljana, ELEKTRO PRIMORSKA Nova Gorica, ATOTECH Podnart, KRKA Novo Mesto, RADENSKA Radenci, RADENSKA ZDRAVILIŠČE Radenci, LEK (Ljubljana, Prevalje, Lendava, Mengeš, Črnci), SAUBERMACHER&KOMUNALA Murska Sobota, SOŠKE ELEKTRARNE Nova Gorica, INSTALACIJA Koper, SWATY Maribor, AUTOCOMMERCE Ljubljana, DANFOSS COMPRESSORS Črnomelj, TERMIT Moravče, FELA Slovenska Bistrica, GORENJE Velenje, PIN Maribor, MELAMIN Kočevje, RAZGORŠEK Maribor, LESNA Iverka Slovenj Gradec, VALKARTON Logatec, TOVARNA EMBALAŽE Trbovlje, SVEA Zagorje, TOTRA Ljubljana, CRI Celje, FARME IHAN (Ihan, Kočevje, Šentjur), HOLDING SE Ljubljana, ZZV Kranj, CRI Celje, VALJI Štore, VOGT Blejska Dobrava, ČISTOČA Trzin, STORKOM Štore, GEBERIT Ruše, SAUBERMACHER SLOVENIJA Lenart, KSP LJUTOMER Ljutomer.