IZOBRAŽEVANJE


  Formica d.o.o. organizira in izvaja seminarje s področja varstva okolja.

Naši cilji so:

bullet seznanili Vas bomo s predpisi, ki zadevajo povzročitelja obremenitve okolja, razdeljeno glede na status udeležencev (skladiščniki, delavci v proizvodnji, kurjači, šoferji, avtomehaniki in drugi samostojni podjetniki, vodilni in vodstveni kadri…)

bullet skupaj z Vami bomo odpravili konkretne probleme s področja ravnanja z odpadki, vplivov na vode, zrak, tla, emisije hrupa, neionizirajočega sevanja…

bullet izobraževanje in svetovanje tistim, ki opravljajo naloge s področja varovanja okolja in bodočim pooblaščencem za varstvo okolja glede na naloge, določene v 41. členu zakona o varstvu okolja

bullet seznanili Vas bomo s potrebno upravno-tehnično dokumentacijo, ki je nujno potrebna za vse rekonstrukcije, obnove ali novogradnje objektov ali tehnologij, ki kakorkoli vplivajo na okolje

bullet preko praktičnih delavnic Vas bomo naučili vodenja predpisanih dnevnikov, evidenc, izdelave poročil…

bullet kot udeleženci naših seminarjev boste pridobili pravico do brezplačnih telefonskih svetovanj s področja varstva okolja

Bodite tudi Vi soustvarjalci našega programa in sporočite, kaj vas zanima! 
Obiščite nas: Formica d.o.o.
Žolgarjeva ulica 7
2000 Maribor
Pokličite nas:  041-498-401
Ali pa nam pišite: okolje@formica.si
Prisrčno boste sprejeti!